Nieuws

Docendo Orbis probeert u d.m.v. nieuws zoveel mogelijk op de hoogte te houden over de laatste ontwikkelingen.

De planning voor 2022 en deel voorjaar 2023 staat inmiddels op de website.
Op alle locaties wordt rekening gehouden met de voorschriften m.b.t. Covid19; onderlinge afstand in de zaal en ventilatie.

Sociaal geneeskundigen en bedrijfsartsen zijn ook van harte welkom tijdens onze nascholingen.

Uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende zorgprofessionals is speerpunt tijdens al onze nascholingen. Dit gebeurt deels in de cursuszaal maar vooral ook daarbuiten tijdens de gezamenlijke sociale activiteiten.

Artsen mogen minimaal 25% en soms zelfs meer van het benodigd aantal accreditatiepunten halen buiten het eigen vakgebied mits het een geaccrediteerde cursus is.

Alle informatie, voor zover nu al bekend, van reeds geplande nascholingen staat onder de kopje ‘Nascholingsprogramma’.