Ontwikkelingen blijven volgen

Stichting Docendo Orbis raadpleegt op regelmatige basis haar Klankbordgroep.

De behoefte aan zo’n gezelschap komt voort uit het streven van Docendo Orbis om actuele, kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk verantwoorde onderwerpen in de programma’s op te nemen. Met de intentie ook de ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk van onze deelnemers goed te kunnen volgen, hebben in de Klankbordgroep een huisarts, tandarts, een specialist ouderengeneeskunde en een medisch specialist zitting genomen.

Zij allen zijn werkzaam ‘in het veld’ en weten wat er leeft onder vakgenoten en in brede zin, zorgsector Nederland of hebben een lange staat van dienst in de zorgsector.  Puttend uit hun (dagelijkse) ervaring signaleren zij de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen, actuele thema’s en brandende kwesties, die ongetwijfeld ook u als deelnemer aan onze studiereizen aanspreken en waarover u nader wilt worden geïnformeerd.

Tweemaal jaarlijks, onder leiding van haar voorzitter Anja Trommelen, komt deze Klankbordgroep bijeen om met elkaar de laatste ervaringen en bevindingen uit te wisselen en Docendo Orbis van advies te dienen bij het samenstellen van de nascholingsprogramma’s en studiereizen.

In de klankbordgroep hebben plaatsgenomen;

Arend Bon, huisarts np en jarenlang voorzitter voor de huisartsen cursussen van Docendo Orbis met diverse onderwerpen

Gert Jan van der Putten, Specialist ouderengeneeskunde en gepromoveerd op mondzorg bij ouderen en kaderarts palliatieve zorg. Hij is verantwoordelijk voor een groot deel van onze nascholingen waarbij huisarts, tandarts en mondhygienist samen nascholing volgen

Henk Veraart, oogarts in ETZ te Tilburg en regelmatig docent oogheelkunde en LEAN tijdens onze nascholingen

Bert Jager, bedrijfsarts en lid van de programma commissie mbt nascholingen waar huisartsen en bedrijfs- en verzekeringsartsen samen de nascholing volgen.