Blog

Met elkaar in gesprek over kwetsbare ouderen in de huisarts en tandartspraktijk.

Dr. Gert-Jan van der Putten, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg

Sinds 2011 ben ik verbonden met Docendo Orbis en geef ik regelmatig presentaties aan zowel artsen als tandartsen over veel voorkomende problemen in de geriatrie. Dat is ontzettend leuk om te doen. Ik probeer mijn presentaties zoveel mogelijk interactief te houden. De presentaties zijn dan meer workshops dan lezingen. Persoonlijke ervaringen worden ingebracht en met elkaar gedeeld. De workshops die we tegelijkertijd met artsen, tandartsen en mondhygiënisten zijn uniek te noemen. De mondzorg vaak als apart zorgdomein gezien door zorgprofessionals, terwijl een inter- en een multidisciplinaire professionele aanpak voor kwetsbare groepen zoals ouderen essentieel is. De inzichten en werkwijzen van de verschillende zorgverleners dienen naar mijn mening samengevoegd te worden zodat een multidisciplinaire samenwerking ontstaat.  De gevolgen van deze fragmentatie van zorg kunnen groot en voor de ouderen zelfs dramatisch zijn.

Ook dit jaar gaan we verder in op delier, depressie en dementie, die in de geriatrie ook wel de 3 D’s worden genoemd. Symptomen van delier, dementie en depressie zijn lastig te onderscheiden omdat ze erg op elkaar lijken. Helemaal als ze ook nog eens tegelijkertijd voorkomen. In de workshop wordt dieper ingegaan op alle drie de aandoeningen. Het herkennen en benoemen van de kenmerken en de verschillen kan alleen door het gedrag van de patiënt actief te observeren en te analyseren. Tijdens deze workshop wordt dit geoefend aan de hand van een aantal klinische video’s. Bij dementie komen gedragsstoornissen zoals rusteloosheid, agitatie, desinhibitie, roepgedrag en apathie; cognitieve stoornissen zoals geheugenstoornissen, stoornissen in de oriëntatie en stoornissen van het abstraherend vermogen; en niet-cognitieve stoornissen zoals perceptiestoornissen (met name hallucinaties en/of valse herkenningen), stemmingsstoornissen, stoornissen van het affect en soms vlokkige paranoïde wanen, regelmatig voor.

Niet alleen huisartsen, maar ook mondzorgverleners krijgen hier steeds vaker mee te maken. Immers, steeds meer ouderen behouden tot op hoge leeftijd hun natuurlijke gebitselementen. Door een toenemende zorgafhankelijkheid wordt het steeds moeilijker voor hen om een adequate mondgezondheid te behouden. Hoe ga je met deze gedragsstoornissen om? Medicamenteuze interventies zijn vaak niet effectief en als ze al worden voorgeschreven hebben vaak vervelende bijwerkingen als sufheid en verhoogd valrisico. Dit met alle gevolgen van dien. Tijdens de workshop laat ik de deelnemers zelf de ouderdom ervaren. Onbegrepen (probleem)gedrag wordt dan wat meer begrepen. Dat helpt de deelnemers betere oplossingen te vinden om te gaan met gedragsstoornissen bij mensen met dementie.

Maar als iemand echt niet meewerkt tijdens de verzorging of een (tandheelkundige) behandeling? Wat doe je dan? Toch maar sederen? Met twee personen iemand vasthouden. Mag dat allemaal wel? En als de familie niet wil dat hun vader of moeder medicamenteus wordt behandeld?

In 2020 treedt de nieuwe Wet Zorg en Dwang in. Die geldt niet alleen in zorginstellingen, maar ook in de 1e lijn. Zowel huisarts als tandarts krijgen daar mee te maken. Tijdens de cursussen in 2019 en 2020 besteden we daar aandacht aan!

Komt u ook? Ik verheug me u te ontmoeten op één van de cursussen van Docendo Orbis op de prachtigste locaties van de wereld.

Myanmar maart 2017

Jacqueline Surtea, tandarts in Rotterdam

Een goede cocktail: Huisartsen & Tandartsen.

Samen met een collega waren wij de enige tandartsen in de groep, totaal geen issue.
Wij hebben onwijs veel geleerd, nog meer zelfs dan op een congres met alleen maar tandarts collegae. De groep was hecht, serieus, maar bovenal gezellig.
Een uitwisseling van kennis, het delen van ervaringen, medische missers, maar vooral het naar elkaar luisteren en samen lachen zorgde voor een wederzijds respect van elkaars vakgebied.

Conclusie: er wordt te weinig samengewerkt tussen huisartsen en tandartsen, jammer.

Een fantastische reis was het, waar ik als jongste onwijs veel plezier heb beleefd, mij op mijn gemak voelde. Niets moest, alles mocht en dat zorgde voor een ontspannen, leerzame sfeer waar ik samen met een groep nieuwe mensen een bijzonder land heb mogen leren kennen. Myanmar biedt hitte, armoede, kleur & geurrijke ervaringen en had meer impact dan vooraf verwacht.
Het is een indrukwekkend, intensief land, maar hoort op je lijstje te staan als je van reizen houdt.

De combinatie tussen cursus en een rondreis was onvergetelijk en kan ik iedereen aanraden.

Je kunt alleen maar spijt hebben van dingen die je niet hebt gedaan.